Νικόλαος
Κολίτσας

Χειρουργός Ουρολόγος - Ανδρολόγος
Κολίτσας Νικόλαος Δ.
Κομνηνής Άννης 6, 1ος Όροφος, Τρίκαλα, 42131, ΤΡΙΚΑΛΩΝ
FB Share
Κολίτσας Νικόλαος Δ. Κομνηνής Άννης 6, 1ος Όροφος, Τρίκαλα, 42131, ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Εκτιμώμενη διάρκεια ραντεβού: 45 λεπτά,
 Ενδεικτική τιμή επίσκεψης: -


Follow us on Facebook Follow us on Twitter
Find us on Facebook