Κωνσταντίνος
Κωνσταντογιάννης

Νευροχειρουργός
Κωνσταντογιάννης Κωνσταντίνος
Αγίου Ανδρέα 20, Εντός Πολυϊατρείου Primarolia Med, Πάτρα, 26221, ΑΧΑΪΑΣ
FB Share
Κωνσταντογιάννης Κωνσταντίνος Αγίου Ανδρέα 20, Εντός Πολυϊατρείου Primarolia Med, Πάτρα, 26221, ΑΧΑΪΑΣ

Εκτιμώμενη διάρκεια ραντεβού: 30 λεπτά,
 Ενδεικτική τιμή επίσκεψης: 100 ευρώ

Σπουδές:

Πτυχίο ιατρικής Πανεπιστημίου Αθηνών. Ειδικότητα νευροχειρουγικής Πανεπιστημιο Πατρών.Μετεκπαίδευση στο πανεπιστήμιο Umea Σουηδίας και Vancouver Καναδά.

Εμπειρία:

Ειδικευμένος σε παθήσεις σπονδυλικής στήλης και εγκεφάλου. Διαδερμικές τεχνικές για χρόνιο πόνο. Διαδερμική δισκεκτομή και σπονδυλοδεσία. Εμφυτεύσεις ηλεκτροδίων για νόσο Παρκινσον και δυστονία.

Ακαδημαϊκή Έρευνα:

Καθηγητής και Διευθυντής Νευροχειρουργικής Κλινικής Πανεπιστημίου Πατρών. 

Μέλος Συλλόγων:

Ιατρικός σύλλογος Πατρών και Αθηνών.

Συνεργασία με νοσοκομεία:

Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών

Ώρες λειτουργίας:

Δευτέρα 16:00μμ-21:00μμ


Follow us on Facebook Follow us on Twitter
Find us on Facebook