Χαρίκλεια
Κοντογιαννοπούλου

Κυτταρολόγος
Κοντογιαννοπούλου Χαρίκλεια Γ.
Ρήγα Φεραίου 44-46, 3ος όροφος, Πάτρα, 26221, ΑΧΑΪΑΣ
FB Share
Κοντογιαννοπούλου Χαρίκλεια Γ. Ρήγα Φεραίου 44-46, 3ος όροφος, Πάτρα, 26221, ΑΧΑΪΑΣ

Εκτιμώμενη διάρκεια ραντεβού: 30 λεπτά,
 Ενδεικτική τιμή επίσκεψης: -


Follow us on Facebook Follow us on Twitter
Find us on Facebook