Ειρήνη
Κοντοπούλου

Φυσίατρος
Κοντοπούλου Ειρήνη Μ.
Αργολίδος 51, Αθήνα - Αμπελόκηποι, 11523, ΑΤΤΙΚΗΣ
FB Share
Κοντοπούλου Ειρήνη Μ. Αργολίδος 51, Αθήνα - Αμπελόκηποι, 11523, ΑΤΤΙΚΗΣ

Εκτιμώμενη διάρκεια ραντεβού: 30 λεπτά,
 Ενδεικτική τιμή επίσκεψης: -

Συμβεβλημένα Ασφαλιστικά Ταμεία:Follow us on Facebook Follow us on Twitter
Find us on Facebook