Αλεξάνδρα
Κοσμά

Πνευμονολόγος - Φυματιολόγος
Κοσμά Αλεξάνδρα Κ.
Ορφανίδη Φ. 20, Νέα Μουδανιά, 63200, ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
FB Share
Κοσμά Αλεξάνδρα Κ. Ορφανίδη Φ. 20, Νέα Μουδανιά, 63200, ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Εκτιμώμενη διάρκεια ραντεβού: 30 λεπτά,
 Ενδεικτική τιμή επίσκεψης: -

Συμβεβλημένα Ασφαλιστικά Ταμεία:

Ώρες λειτουργίας:

Δευτέρα-Παρασκευή:14:00μμ -21:00μμ


Follow us on Facebook Follow us on Twitter
Find us on Facebook