Αγλαία
Κωστάκη

Καρδιολόγος
Κωστάκη Αγλαΐα
Διάκου Αθανάσιου 6, Ίασμος, 69200, ΡΟΔΟΠΗΣ
FB Share
Κωστάκη Αγλαΐα Διάκου Αθανάσιου 6, Ίασμος, 69200, ΡΟΔΟΠΗΣ

Εκτιμώμενη διάρκεια ραντεβού: 30 λεπτά,
 Ενδεικτική τιμή επίσκεψης: -

Συμβεβλημένα Ασφαλιστικά Ταμεία:Follow us on Facebook Follow us on Twitter
Find us on Facebook