Ιωάννης
Κωστελέτος

Ψυχίατρος
Κωστελέτος Ιωάννης Κ.
Δράκοντος 16, Καισαριανή, 16121, ΑΤΤΙΚΗΣ
FB Share
Κωστελέτος Ιωάννης Κ. Δράκοντος 16, Καισαριανή, 16121, ΑΤΤΙΚΗΣ

Εκτιμώμενη διάρκεια ραντεβού: 30 λεπτά,
 Ενδεικτική τιμή επίσκεψης: -

Ώρες λειτουργίας:

Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή:17:00μμ -21:00μμ


Follow us on Facebook Follow us on Twitter
Find us on Facebook