Χαράλαμπος
Κωστούλας

Χειρουργός Οφθαλμίατρος
Κωστούλας Χαράλαμπος Κ.
Παπαναστασίου Αλεξάνδρου 56, Έναντι Νοσοκομείου Ιπποκράτειο, Θεσσαλονίκη, 54642, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
FB Share
Κωστούλας Χαράλαμπος Κ. Παπαναστασίου Αλεξάνδρου 56, Έναντι Νοσοκομείου Ιπποκράτειο, Θεσσαλονίκη, 54642, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Εκτιμώμενη διάρκεια ραντεβού: 30 λεπτά,
 Ενδεικτική τιμή επίσκεψης: -
Προσωπικό μήνυμα
Για να κλείσετε ραντεβού είναι απολύτως απαραίτητη η επικοινωνία με το γιατρό για να σας δώσει οδηγίες σχετικά με τι πρέπει να έχετε μαζί σας.

Συμβεβλημένα Ασφαλιστικά Ταμεία:

Ώρες λειτουργίας:

Δευτέρα - Πέμπτη :17.00μμ -21.00μμ

Τιμοκατάλογος:

Σύμφωνα με τον κανονισμό του ΕΟΠΥΥ οι οφθαλμολογικές εξετάσεις έχουν συμμετοχή του ασφαλισμένου με μέσο κόστος 10 ευρώ


Follow us on Facebook Follow us on Twitter
Find us on Facebook