Εμμανουήλ
Κώτης

Ειδικός Παθολόγος
Κώτης Εμμανουήλ Ν.
Βρυούλων 58, Καλαμαριά, 55135, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
FB Share
Κώτης Εμμανουήλ Ν. Βρυούλων 58, Καλαμαριά, 55135, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Εκτιμώμενη διάρκεια ραντεβού: 15 λεπτά,
 Ενδεικτική τιμή επίσκεψης: -
Προσωπικό μήνυμα
Ειδικός Παθολόγος - Διατροφολόγος

Συμβεβλημένα Ασφαλιστικά Ταμεία:

Υπηρεσίες / Θεραπείες:

  • •Θεραπευτική και διαιτολογική αντιμετώπιση
  • •Αξιολόγηση εργαστηριακών εξετάσεων - μεταβολισμού και καθοδήγηση για μόνιμη υγιεινή και ισορροπημένη διατροφή
  • •Ρύθμιση σακχαρώδους διαβήτη - υπέρτασης


Follow us on Facebook Follow us on Twitter
Find us on Facebook