Ιάσων
Κοτρογιάννης

Καρδιολόγος
Κοτρογιάννης Ιάσων
Πατατούκου 16, Ιωάννινα, 45445, ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Παρέχεται η δυνατότητα κατ’οίκον επισκέψεων.
FB Share
Κοτρογιάννης Ιάσων Πατατούκου 16, Ιωάννινα, 45445, ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Εκτιμώμενη διάρκεια ραντεβού: 45 λεπτά,
 Ενδεικτική τιμή επίσκεψης: -
Προσωπικό μήνυμα
Κατ’ οίκον Επισκέψεις με δυνατότητα καρδιολογικού υπερήχου.

Σπουδές:

 • 04/2014 : Λήψη ιατρικής ειδικότητας Καρδιολογίας μετά από εξετάσεις στη νομαρχιακή περιφέρεια Αττικής 
 • 07/2013 : Διδάκτωρ  Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών με θέμα "Προγνωστικοί δείκτες καρδιαγγειακών συμβαμάτων και διαχρονική επιβίωση σε ασθενείς με πρωτοδιαγνωσθείσα καρδιακή ανεπάρκεια " με βαθμό Άριστα 
 • 04/2004-04/2014: Πανεπιστήμιο Αθηνών, Επιστημονικός συνεργάτης στην Α’ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική 
 • 09/1996-10/2002: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Απόφοιτος Ιατρικής Σχολής

Εμπειρία:

 • 11/2014 - σήμερα: Ιδιωτικό Καρδιολογικό Ιατρείο 
 • 06/2011 – 02/2014 : Γ.Ν.Α. Ιπποκράτειο, Ειδικότητα στην Α’ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική  προς ειδίκευση στη Καρδιολογία 
 • 06/2009 – 12/2010 :  Γ.Ν. Πατησίων, Ειδικευόμενος Καρδιολογίας 
 • 02/2006 - 12/2007:  E.A.N.Π. Μεταξά, Ειδικευόμενος Παθολογίας 
 • 05/2004 - 04/2005: Στρατός Ξηράς - Υγειονομικό, Οπλίτης Ιατρός, 
 • 01/2003 - 04/2004: Εκπλήρωση της υποχρεωτικής υπηρεσίας υπαίθρου και  12μηνης θητείας στο Γ.Ν. Μεσολογγίου και ΚΥ Άνω Χώρας Ναυπακτίας.

Ακαδημαϊκή Έρευνα:

Διδάκτωρ  Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών με θέμα "Προγνωστικοί δείκτες καρδιαγγειακών συμβαμάτων και διαχρονική επιβίωση σε ασθενείς με πρωτοδιαγνωσθείσα καρδιακή ανεπάρκεια " με βαθμό Άριστα

Συνέδρια:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ
 1.  I. Kotrogiannis, C. Chrysohoou, C. Pitsavos, J. Barbetseas, G. Kourlaba, C. Vasiliadou, C. Stefanadis. Prognostic significance of plasma levels of interleukin-6 and white blood cells in patients with acute heart failure due to ischemic cardiomyopathy. ESC Congress 2006 -  European Heart Journal. 2006;27:64 (P568)
 2. I. Kotrogiannis, C. Chrysohoou, C. Pitsavos, J. Barbetseas, G. Kourlaba, C. Vasiliadou, C. Stefanadis. Relationship between soluble cytokines levels and tissue Doppler derived indexes of left ventricular performance in patients with first diagnosed heart failure. ESC Congress 2006 - European Heart Journal. 2006;27:198 (P1349)
 3. C. Chrysohoou, J. Barbetseas, C. Pitsavos, I. Kotroyiannis, L. Papadimitriou, S. Brili, G. Metalinos, C. Tentolouris, D. Tousoulis, C. Stefanadis. Serum uric acid levels correlates with left atrial function and systolic ventricular function in patients with newly diagnosed heart failure. ESC Congress 2007 - European Heart Journal. 2007;28:546 (P3344)
 4. Christina Chrysohoou, John Barbetseas, Christos Pitsavos, Christodoulos Stefanadis, Stella Brili, Georgios Metallinos, Karmen Vasiliadou, Panagiotis Aggelopoulos, Nikos Alexopoulos, Iason Kotrogiannis. 1st Cardiology Clinic, University of Athens, Athens, Greece. Six-minute corridor Walking Performance Correlates with Sub-clinical Inflammation in Patients with newly-diagnosed Systolic Heart Failure.ACC Congress 2007 Journal of the American College of Cardiology, March 6, 2007, Volume 49, Issue 9, Supplement A
 5. G Pounis, D. Panagiotakos, I. Kotroyiannis, C. Pitsavos, L. Papademetriou, P. Aggelopoulos, E. Gerodimou, C. Stefanadis. Hierarchical analysis of dietary habits in relation to cardiovascular disease events, in patients with heart failure: a 12-month follow-up. EuroPrevent Congress2007- April 2007(P161
 6. C. Chrysohoou, J. Barbetseas, I. Kotroyiannis, C. Pitsavos, K. Vasiliadou, L. Papademetriou, N. Alexopoulos, C. Stefanadis  Soluble cytokines levels and Tissue Doppler derived indexes of left ventricular systolic performance in patients with first diagnosed heart failure  EuroHeart Failure Congress 2007- European Heart Failure Journal, June 2007, Volume 6 Supplement 1(P366)
 7. C. Chrysohoou, G Pounis, I. Kotroyiannis, L. Papademetriou, G Metallinos, C. Pitsavos, C. Stefanadis. Hierarchical analysis of dietary habits in relation to cardiovascular disease events, in patients with heart failure: a 12-month follow-up. EuroHeart Failure Congress 2007- European Heart Failure Journal, June 2007, Volume 6 Supplement 1(P97)
 8. Kotrogiannis I, Chrysohoou C, Vasiliadou K, Papadimitriou L, Pounis G, Aggelopoulos P, Barbetseas J, Metallinos G, Pitsavos C,  Stefanadis C The role of plasma levels of interleukin 6 in non-obese patients with newly diagnosed heart failure, during 12 months of follow-up. EAS Congress 2008 -  Atherosclerosis Journal, April 2008, Volume 9 Supplement 1(P399)
 9. C. Chrysohoou, J. Barbetseas, C. Pitsavos, I. Kotroyiannis, S. Brili, S. Athanasopoulou, L. Papadimitriou, G. Latsios, P. Aggelopoulos, C. Stefanadis Low hematocrite seems to correlate with impaired left ventricular relaxation, estimated by color M-mode flow propagation, in patients with heart failure EuroHeart Failure Congress 2008- European Heart Failure Journal, June 2008, Supplement (P)
 10. Andreou, I.; Tousoulis, D.; Vasiliadou, C.; Tentolouris, C.; Kotrogiannis, I.; Tsioufis, C.; Siasos, G.; Stefanadis, C. Dinstinct pro-inflammatory cytokines regulate matrix metalloproteinase-2 and 9 levels in congestive heart failure. EuroHeart Failure Congress 2008 - European Journal of Heart Failure, Supplement vol. 7 issue 1 June, 2008. p. 136
 11. C. Chrysohoou, I. Kotrogiannis, C. Vasiliadou, C. Kastorini, P. Aggelopoulos, G. Metallinos, S. Athanasopoulou, C. Pitsavos, C. Stefanadis   The role of Mediterranean diet on subclinical inflammation and quality of life in patients with newly diagnosed systolic heart failure (The Hellenic heart failure study)    ESC Congress 2009
 12. G C Metallinos, C Chrysohoou , C Pitsavos, S Athansopoulou, I Kotrogiannis, S Brili , C Stefanadis  Omega 3 supplementation improves left ventricular diastolic function in patients with chronic ischemic heart failure     EuroPRevent Congress 2009
 13. GC Metallinos, C Chrysohoou, C Pitsavos, I Kotrogiannis, S Paspaliari 1, P Aggelopoulos, C Stefanadis    Depressed heart rate variability correlates with anaemia and impaired quality of life in patients with chronic compensated heart failure      EuroPRevent Congress 2009
 14. G.C. Metallinos, C. Chrysohoou , C. Pitsavos, S. Athanasopoulou , I. Kotrogiannis, J. Darladimas, N. Trikalinos, C. Stefanadis  Six-minute corridor walking performance correlates with sub-clinical inflammation in patients with newly-diagnosed systolic heart failure     Heart Failure Congress 2009
 15. C. Chrysohoou, I. Kotrogiannis, C. Pitsavos, S. Athanasopoulou, K. Vassiliadou, G.C. Metallinos , N. Trikalinos , C. Stefanadis   The role of plasma interleukin-6 levels on mortality in non-obese patients with newly diagnosed heart failure, during 12 months of follow-up       Heart Failure Congress 2009
 16. C. Chrysohoou, I. Kotrogiannis, K. Vassiliadou, D. Panagiotakos, G.C. Metallinos, C. Kastorini, C. Pitsavos, C. Stefanadis  The role of Mediterranean diet on subclinical inflammation and quality of life in patients with newly diagnosed systolic heart failure (The Hellenic heart failure study)      Heart Failure Congress 2009
 17. I Andreou, D Tousoulis, CA Papadimitriou, C Tentolouris, M Tsiatas, I Kotrogiannis, G Siasos, K Zisimos, MA Dimopoulos, C Stefanadis     Effects of rosuvastatin and allopurinol on endothelial progenitor cells in patients with chronic heart failure: the role of inflammation and oxidative stress     Heart Failure Congress 2010
 18. C Chrysohoou, G Pounis, J Kotrogiannis, C Kastorini , S Athanassopoulou, P Arsenos, C Pitsavos, C Stefanadis   Moderate consumption of protein seems to lower the risk for cardiovascular events, in patients with newly diagnosed heart failure, during a 12 months follow-up period       Heart Failure Congress 2010
 19. I Andreou, D Tousoulis, C Tentolouris, G Siasos, K Zisimos, A Miliou, I Kotrogiannis, C Chrysohoou, C Stefanadis   Effects of pro-inflammatory cytokines and oxidative stress on matrix metalloproteinases in congestive heart failure   Heart Failure Congress 2010
 20. C Chrysohoou , J Kotrogiannis, G Metallinos, S Athanassopoulou, G Tsitsinakis, C Antoniou, P Arsenos, S Brilli, C Pitsavos, C Stefanadis   Tissue Doppler indexes of systolic and diastolic function seem to have prognostic significance for the six-minute walking performance in patients with newly-diagnosed heart failure    Heart Failure Congress 2010
 21. I. Andreou, D. Tousoulis, C.A. Papadimitriou, C. Tentolouris, M. Tsiatas, G. Siasos, I. Kotrogiannis, A. Miliou, M.A. Dimopoulos, C. Stefanadis     Effects of rosuvastatin and allopurinol treatment on endothelial progenitor cells in patients with chronic heart failure     ESC Congress 2010
 22. I. Kotrogiannis, C. Chrysohoou, E. Christoforatou, S. Brili, G. Tsitsinakis, C. Antoniou, G. Metallinos, I. Andreou, C. Pitsavos, C. Stefanadis   Prognostic significance of right ventricular systolic function in patients with newly diagnosed heart failure     ESC Congress 2010

Ξένες γλώσσες:

Αγγλικά Γερμανικά

Υπηρεσίες / Θεραπείες:

 • Στο ιατρείο του Καρδιολόγου Κοτρογιάννη Ιάσονα στα Ιωάννινα πραγματοποιείται πλήρης καρδιολογικός έλεγχος ασθενών καθώς και προαθλητικός έλεγχος με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας της εταιρείας General Electric πρωτοπόρου στην ιατρική διαγνωστική τεχνολογία.
 • Yπέρηχος και triplex καρδιάς
 • Δοκιμασία κοπώσεως σε κυλιόμενο τάπητα
 • Holter πίεσης 24ώρου
 • Holter ρυθμού από 24ώρες έως και 7ημέρες
 • Ψηφιακό ΗΚΓ
 • Αξιολόγηση ολικού καρδιαγγειακού κινδύνου
 • Ρύθμιση υπέρτασης και υπερλιπιδαιμίας
 • Συνταγογράφηση φαρμάκων και παρακλινικών εξετάσεων σε όλο το φάσμα που καλύπτει ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. χωρίς περιορισμό σε αριθμό ασθενών ημερησίως σύμφωνα με την εκάστοτε τιμολογιακή πολιτική του ιατρείου
 • Ενημερώση και ολοκληρωμένη λύση στο ιατρικό πρόβλημα που σας απασχολεί, σύμφωνα με την σύγχρονη παγκόσμια ιατρική, βασισμένη σε αποδείξεις

Έξτρα παροχές:

Δυνατότητα πλήρους καρδιολογικής εξέτασης με φορητό υπερηχοκαρδιογράφο για κατ' οίκον Triplex Καρδιάς. Holter πίεσης και ρυθμού έως και 7 ημερών.

Ώρες λειτουργίας:

Καθημερινά 8.30πμ-13.00μμ και 18.00μμ-21.00μμ εκτός Τετάρτης απόγευμα

Σημαντικές πληροφορίες:

Δυνατότητα πλήρους καρδιολογικής εξέτασης με φορητό  υπερηχοκαρδιογράφο για κατ' οίκον Triplex Καρδιάς. Holter πίεσης και ρυθμού έως και 7 ημερών 


Follow us on Facebook Follow us on Twitter
Find us on Facebook