Βασιλική
Κοτρώτσιου

Ψυχοθεραπεύτρια
Κοτρώτσιου Βασιλική Η.
Προξένου Κορομηλά 10, Θεσσαλονίκη, 54623, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
FB Share
Κοτρώτσιου Βασιλική Η. Προξένου Κορομηλά 10, Θεσσαλονίκη, 54623, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Εκτιμώμενη διάρκεια ραντεβού: -,
 Ενδεικτική τιμή επίσκεψης: -

Συμβεβλημένα Ασφαλιστικά Ταμεία:Follow us on Facebook Follow us on Twitter
Find us on Facebook