Βασίλειος
Κωτσής

Καρδιοχειρουργός
Κωτσής Βασίλειος Ν.
Πατριάρχου Ιωακείμ 33, Αθήνα, 10675, ΑΤΤΙΚΗΣ
FB Share
Κωτσής Βασίλειος Ν. Πατριάρχου Ιωακείμ 33, Αθήνα, 10675, ΑΤΤΙΚΗΣ

Εκτιμώμενη διάρκεια ραντεβού: 30 λεπτά,
 Ενδεικτική τιμή επίσκεψης: -


Follow us on Facebook Follow us on Twitter
Find us on Facebook