Χαράλαμπος
Κούλας

Δεν Υπάρχουν Δεδομένα
ΑΤΤΙΚΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
Λεωφόρος Κηφισίας 324, Κηφισιά, 14563, ΑΤΤΙΚΗΣ
FB Share
ΑΤΤΙΚΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Λεωφόρος Κηφισίας 324, Κηφισιά, 14563, ΑΤΤΙΚΗΣ

Εκτιμώμενη διάρκεια ραντεβού: 15 λεπτά,
 Ενδεικτική τιμή επίσκεψης: 50 ευρώ


Follow us on Facebook Follow us on Twitter
Find us on Facebook