Χαράλαμπος
Κούλας

Οφθαλμίατροι - Οφθαλμολογικά Κέντρα Κηφισιά
ΑΤΤΙΚΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ
Λ. Κηφισίας 324, Κηφισιά, 14563, ΑΤΤΙΚΗΣ
FB Share
ΑΤΤΙΚΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ Λ. Κηφισίας 324, Κηφισιά, 14563, ΑΤΤΙΚΗΣ

Εκτιμώμενη διάρκεια ραντεβού: 15 λεπτά,
 Ενδεικτική τιμή επίσκεψης: 50 ευρώ

Συμβεβλημένα Ασφαλιστικά Ταμεία:Follow us on Facebook Follow us on Twitter
Find us on Facebook