Φώτιος
Κουνιάκης

Ψυχίατρος
Κουνιάκης Φώτιος Α.
Βενιζέλου Ελευθερίου 59, Νέο Ηράκλειο, 14122, ΑΤΤΙΚΗΣ
FB Share
Κουνιάκης Φώτιος Α. Βενιζέλου Ελευθερίου 59, Νέο Ηράκλειο, 14122, ΑΤΤΙΚΗΣ

Εκτιμώμενη διάρκεια ραντεβού: 30 λεπτά,
 Ενδεικτική τιμή επίσκεψης: -

Ώρες λειτουργίας:

Δευτέρα-Παρασκευή: 17:30μμ -21:30μμ


Follow us on Facebook Follow us on Twitter
Find us on Facebook