Όλγα
Κουρτζίδου

Χειρουργός Οφθαλμίατρος
Κουρτζίδου Όλγα Σ.
Μητροπόλεως 66, 6ος Όροφος, Θεσσαλονίκη, 54622, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
FB Share
Κουρτζίδου Όλγα Σ. Μητροπόλεως 66, 6ος Όροφος, Θεσσαλονίκη, 54622, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Εκτιμώμενη διάρκεια ραντεβού: 30 λεπτά,
 Ενδεικτική τιμή επίσκεψης: -

Συμβεβλημένα Ασφαλιστικά Ταμεία:

Ώρες λειτουργίας:

Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή:11:00πμ - 13:00μμ και Τρίτη-Πέμπτη:18:00μμ - 20:00μμ


Follow us on Facebook Follow us on Twitter
Find us on Facebook