Μαρία
Κουτέπα

Χειρουργός Οδοντίατρος - Πτυχιούχος Πανεπιστημίου Αθηνών
ΚΟΥΤΕΠΑ ΜΑΡΙΑ
Μυστρά 117 & Κυνουρίας, Γλυφάδα - Άνω Γλυφάδα, 16561, ΑΤΤΙΚΗΣ
FB Share
ΚΟΥΤΕΠΑ ΜΑΡΙΑ Μυστρά 117 & Κυνουρίας, Γλυφάδα - Άνω Γλυφάδα, 16561, ΑΤΤΙΚΗΣ

Εκτιμώμενη διάρκεια ραντεβού: 50 λεπτά,
 Ενδεικτική τιμή επίσκεψης: -

Σπουδές:

  • Πανεπιστήμιο Αθηνών - Τμήμα Οδοντιατρικής (Σεπτέμβριος 2003 - Ιούνιος 2009) Πτυχίο Οδοντιατρικής, «λίαν καλώς»
  • Πανεπιστήμιο Αθηνών-Τμήμα Φαρμακευτικής (Σεπτέμβριος 2000 -Σεπτέμβριος 2003)


Follow us on Facebook Follow us on Twitter
Find us on Facebook