Στυλιανός
Κούτσιας

Αναπλ. Καθηγητής Αγγειοχειρουργικού Τμήματος Ιατρικής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων - Υπεύθυνος Τμήματος Αγγειουχειρουργικής Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων
ΚΟΥΤΣΙΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
Πλούτωνος & Διάκου Αθανασίου 23, Τρίκαλα, 42100, ΤΡΙΚΑΛΩΝ
FB Share
ΚΟΥΤΣΙΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Πλούτωνος & Διάκου Αθανασίου 23, Τρίκαλα, 42100, ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Εκτιμώμενη διάρκεια ραντεβού: -,
 Ενδεικτική τιμή επίσκεψης: 30 ευρώ


Follow us on Facebook Follow us on Twitter
Find us on Facebook