Νικόλαος
Κουτσοστάθης

Αλλεργιολόγος
Κουτσοστάθης Νικόλαος Α.
Δερβενακίων 30 & Υγείας, Έξοδος Υ8 Παλλήνης - Ραφήνας (Περιφερειακής Υμηττού) - Εντός Ιδιωτικού Πολυϊατρείου Αττική Ιατρική ΑΕ, Παλλήνη, 15351, ΑΤΤΙΚΗΣ
FB Share
Κουτσοστάθης Νικόλαος Α. Δερβενακίων 30 & Υγείας, Έξοδος Υ8 Παλλήνης - Ραφήνας (Περιφερειακής Υμηττού) - Εντός Ιδιωτικού Πολυϊατρείου Αττική Ιατρική ΑΕ, Παλλήνη, 15351, ΑΤΤΙΚΗΣ

Εκτιμώμενη διάρκεια ραντεβού: 30 λεπτά,
 Ενδεικτική τιμή επίσκεψης: 40 ευρώ

Σπουδές:

21/4/2000       Πτυχίο Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών.

24/11/2009    Απόκτηση τίτλου ειδικότητας Αλλεργιολογίας.

Yποτροφίες

Υποτροφία στο Αμερικανικό Κολλέγιο  Θεσσαλονίκης  «ΑΝΑΤΟΛΙΑ»  στις τάξεις Γυμνασίου - Λυκείου 

Εμπειρία:

12/4/2002 – 11/7/2002

Τρίμηνη εκπαίδευση (παθολογίας, χειρουργικής, καρδιολογίας) στο Γενικό Νοσοκομείο Καρδίτσας

12/07/2002 – 13/07/2003

Υπηρεσία υπαίθρου στο Αγροτικό Ιατρείο Ρεντίνας του Κ.Υ. Σοφάδων.

5/05/2004 - 4/02/2006

Ειδικευόμενος Παιδιατρικής στην Παιδιατρική Κλινική  του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Ασκληπιείο Βούλας»

6/10/2006 - 2/2/2010

·         Ειδικευόμενος Αλλεργιολογίας στο  Αλλεργιολογικό Τμήμα στο «Λαικό» Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών.

·         Τρίμηνη εκπαίδευση

3/2/2010-

Ιδιωτικό ιατρείο στην περιοχή της Παλλήνης, Αττική

16/6/2010-

Αλλεργιολόγος Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Ερρίκος Ντυνάν»

20/12/2011 -

Επιστημονικός συνεργάτης της Κεντρικής Κλινικής Αθηνών

 20/12/2011 -

Επιστημονικός συνεργάτης της Αθηναϊκής Κλινικής

Ακαδημαϊκή Έρευνα:

διδακτορική διατριβή

Υποψήφιος διδάκτωρ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με θέμα : «“Ο ρόλος των γενετικών βλαβών γονιδίων που κωδικοποιούν ένζυμα της οδού βραδυκινίνης-καλλικρεΐνης στην κλινική έκφραση του κληρονομικού αγγειοιδήματος και στην εκδήλωση του δευτεροπαθούς αγγειοοιδήματος” υπό την επίβλεψη του Καθηγητή Ανοσολογίας κ.Γερμενή.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

1) Δημοσιεύσεις σε ξένα περιοδικά

1. Dose-dependent anaphylaxis to orange juice without detectable specific immunoglobulin E.   Vovolis V, Koutsostathis N.,  J Investig Allergol Clin Immunol. 2009;19(6):508-9

2. Severe immunoglobulin E-mediated anaphylaxis to intravenous methylprednisolone succinate in a patient who tolerated oral methylprednisolone. Koutsostathis N, Vovolis V.,   J Investig Allergol Clin Immunol. 2009;19(4):330-2. PMID: 19639737

3. IgE-mediated allergy to raw cabbage but not to cooked.  Vovolis V, Poulios G, Koutsostathis N.,  Allergy. 2009 Jun;64(6):964-5. Epub 2009 Feb 17. PMID: 19222418

4. IgE-mediated anaphylaxis to proton pump inhibitors - cross-reacting study.  Vovolis V, Koutsostathis N, Stefanaki E.,  Allergy. 2008 Sep;63(9):1251-2.

5. Anaphylactic reaction to omeprazole.  Stefanaki EC, Vovolis V, Letsa I, Koutsostathis N.,  Am J Gastroenterol. 2008 Jun;103(6):1581-3. PMID: 18510599

6. Successful venom immunotherapy to paper wasp, in IgE-venom negative patient.  Vovolis V, Mikos N, Koutsostathis N. Allergol Immunopathol (Madr). 2010 Jul 22.

7. Garlic-Induced Severe Anaphylaxis in a Nonatopic Patient  V Vovolis, L Kalogiros, D Ivanova, N Koutsostathis,   J Investig Allergol Clin Immunol.,  2010;20(4):360-1.

8. Immunoglobulin E–Mediated Anaphylaxis to Rabeprazole  V Vovolis, K Christogianni, N Koutsostathis  J Investig Allergol Clin Immunol.,  J Investig Allergol Clin Immunol. 2010;20(4):356.

Βραβεύσεις επιστημονικών εργασιών

o   B’  Βραβείο 8ου Πανελληνίου Αλλεργιολογικού Συνεδρίου

Αλλεργία με IgE μηχανισμό στο ωμό  και όχι στο βρασμένο λάχανο.

Διερεύνηση ευαισθητοποίησης  σε αλλά συγγενή λαχανικά και φρούτα.

Γ. Πούλιος, Β. Βοβόλης, Ν. Κουτσοστάθης, Χ. Πιπέρη, Α.  Γαργαλιώνης, Α. Παπαχρόνη, Χ. Αδαμόπουλος

 o   Γ’  Βραβείο 8ου Πανελληνίου Αλλεργιολογικού Συνεδρίου

Αυτοχορηγούμενη αδρεναλίνη στα υμενόπτερα. Ανακύπτουν προβλήματα;

Ν. Κουτσοστάθης, Β. Βοβόλης, Γ. Πούλιος, Ε. Σιφναίος

o    29th Congress of the European Academy of Allergy and Clinical Immunology, London , June 2010                                             

Poster - Drug allergy: miscellaneous, Poster 1670 , 

 IgE- mediated anaphylaxis exclusively to rabeprazole,

Vovolis, V; Christogianni, K; Koutsostathis, N

Ανακοινώσεις σε διεθνή συνέδρια

 1. IgE-mediated Allergy to raw cabbage but not to cooked. Cross-reactivity clinical study.

 Vovolis V. , Poulios G. , Koutsostathis N. , Mikos N., Lambrinidou G

 Poster presentation,   27th Congress of European Academy of Allergy and Clinical Immunology , Barcelona, Spain, June 2008

2. Two cases with IgE mediated anaphylaxis to Proton Pump Inhibitors (PPIs) - Cross-reacting study among PPIs.

Vovolis V. , Koutsostathis N. ,Stefanaki E., Marsoni I. , Keratsas S.

Poster presentation,  27th Congress of European Academy of Allergy and Clinical Immunology , Barcelona, Spain, June 2008

3. IgE mediated anaphylaxis to succinate methylprednisolone – Cross reactivity only to succinate hydrocortisone.

 Koutsostathis N. , Vovolis V.  Poulios G., Ivanova D., Kouri M.

Poster presentation,  27th Congress of European Academy of Allergy and Clinical Immunology , Barcelona, Spain, June 2008

4. Correlation between autologous serum skin test (ASST) positivity and the severity of symptoms of chronic autoimmune urticaria

Vovolis V.  Ivanova D.,Mikos N., Koutsostathis N., Poulios G.

Poster presentation,  27th Congress of European Academy of Allergy and Clinical Immunology , Barcelona, Spain, June 2008

5. Factors associated to proper technique and carrying compliance  with self- injectable adrenaline in insect venom allergic patients and its effect on patients’ quality of life.

Koutsostathis N. , Vovolis V.  Poulios G., Sifnaios M. , Keratsas S., Mikos N. Oral abstract session, 28th Congress of European Academy of Allergy and Clinical Immunology , Warszawa, Poland,  June 2008

6. Anaphylaxis to orange without detectable specific IgE revealed only by challenge test.

Vovolis V. , Koutsostathis N. , Poulios G., Sifnaios M. , Marsoni I. , Lambrinidou G.

 Poster presentation, 28th Congress of European Academy of Allergy and Clinical Immunology , Warszawa, Poland,  June 2008

7. Successful venom immunotherapy to paper wasp venom in a IgE-negative patient.

 Mikos N., Keratsas S, Kouri M. , Koutsostathis N. , Sifnaios E., Vovolis V. Oral abstract session, 28th Congress of European Academy of Allergy and Clinical Immunology , Warszawa, Poland,  June 2008

8. Contact dermatitis to topical (nasal) corticosteroids

Ivanova D., Vovolis V., Sifnaios E., Koutsostathis N. , Mikos N., Poulios G.

Poster discussion session, 28th Congress of European Academy of Allergy and Clinical Immunology , Warszawa, Poland,  June 2008

9. Proper administration of self- injectable adrenaline  to venom allergic patients

Koutsostathis N.,Vovolis V.

 Poster presentation, 21th World Allergy Congress , Buenos Aires, Argentina, December 2009

10. Association between ASST positivity and autoimmune urticaria activity

Diana, I; Lambrinidou, G; Vovolis, V; Sifnaios, E; Koutsostathis, N; Keratsas, S

Poster 1166,  29th Congress of the European Academy of Allergy and Clinical Immunology, London , June 2010

11. Anaphylaxis due to pomegranate seed ingestion

Tsoumani, M; Kalogiros, L; Keratsas, S; Vovolis, V; Koutsostathis, N

Poster 1584,  29th Congress of the European Academy of Allergy and Clinical Immunology, London , June 2010

12. Garlic (Allium Sativum) - induced severe anaphylaxis in a non-atopic patient

Kalogiros, L; Vovolis, V; Ivanova, D; Koutsostathis, N

Poster 1585 ,  29th Congress of the European Academy of Allergy and Clinical Immunology, London , June 2010

13. IgE- mediated anaphylaxis exclusively to rabeprazole

Vovolis, V; Christogianni, K; Koutsostathis, N

Poster 1670 ,  29th Congress of the European Academy of Allergy and Clinical Immunology, London , June 2010

Ανακοινώσεις σε ελληνικά συνέδρια

 1. Αλλεργία με IgE μηχανισμό στο ωμό και όχι στο βρασμένο λάχανο. Διερεύνηση ευαισθητοποίησης σε άλλα συγγενή λαχανικά και φρούτα.

Βοβόλης Β. , Πούλιος Γ. ,  Κουτσοστάθης Ν.

Προφορικές Ανακοινώσεις , 34ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, Αθήνα 2008

Τόμος Περιλήψεων 2008, Volume 25 , Supplement  1, σελ. 18

2. Παράγοντες που σχετίζονται με τη συμμόρφωση και  μεταφορά της αυτοχορηγούμενης αδρεναλίνης σε αλλεργικούς ασθενείς σε υμενόπτερα και επίδραση της στην ποιότητα ζωής.

Κουτσοστάθης Ν., Βοβόλης Β. , Πούλιος Γ. , Σιφναίος Ε. , Κεράτσας Σ. ,  Μήκος Ν.

Προφορικές Ανακοινώσεις , 35ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, Αθήνα 2009

3. Θετική προκλήσεις σε εικονικό φάρμακο σε φαρμακευτική πρόκληση και κρίσεις πανικού στη διερεύνηση της φαρμακευτικής αλλεργίας

Ν. Κουτσοστάθης, Β. Βοβόλης

Ελληνική Αλλεργιολογία & Κλινική Ανοσολογία

Περίοδος Β’, Τόμος 2, Τεύχος 3, σελ.

Προφορικές Ανακοινώσεις , 8ο Πανελλήνιο Αλλεργιολογικό  Συνέδριο, Αθήνα 2010

4. Σοβαρές IgE- μεσολαβούμενες αντιδράσεις σε ενέσιμα κορτικοστεροειδή με ανοχή στα αντίστοιχα εκ του στόματος σκευάσματα

N. Κουτσοστάθης, Γ. Πούλιος, Β. Βοβόλης

Ελληνική Αλλεργιολογία & Κλινική Ανοσολογία, Περίοδος Β’, Τόμος 2, Τεύχος 3, σελ.

Προφορικές Ανακοινώσεις , 8ο Πανελλήνιο Αλλεργιολογικό  Συνέδριο, Αθήνα 2010

5. Αυτοχορηγούμενη αδρεναλίνη στην αλλεργία σε υμενόπτερα. Ανακύπτουν προβλήματα;

Ν. Κουτσοστάθης, Β. Βοβόλης, Γ. Πούλιος, Ε. Σιφναίος

Ελληνική Αλλεργιολογία & Κλινική Ανοσολογία, Περίοδος Β’, Τόμος 2, Τεύχος 3, σελ.

Προφορικές Ανακοινώσεις , 8ο Πανελλήνιο Αλλεργιολογικό  Συνέδριο, Αθήνα 2010

6.  Αλλεργία με IgE μηχανισμό στο ωμό  και όχι στο βρασμένο λάχανο.

Διερεύνηση ευαισθητοποίησης  σε αλλά συγγενή λαχανικά και φρούτα.

Γ. Πούλιος, Β. Βοβόλης, Ν. Κουτσοστάθης, Χ. Πιπέρη, Α.  Γαργαλιώνης, Α. Παπαχρόνη, Χ. Αδαμόπουλος

Ελληνική Αλλεργιολογία & Κλινική Ανοσολογία, Περίοδος Β’, Τόμος 2, Τεύχος 3, σελ.

Προφορικές Ανακοινώσεις , 8ο Πανελλήνιο Αλλεργιολογικό  Συνέδριο, Αθήνα 2010

7. Σοβαρές αναφυλακτικές αντιδράσεις σε μη ατοπικό ασθενή μετά από  βρώση σκόρδου.

Λ. Καλόγηρος, Β. Βοβόλης, Ν. Ιβάνοβα, Ν. Κουτσοστάθης

Ελληνική Αλλεργιολογία & Κλινική Ανοσολογία, Περίοδος Β’, Τόμος 2, Τεύχος 3, σελ.

Προφορικές Ανακοινώσεις , 8ο Πανελλήνιο Αλλεργιολογικό  Συνέδριο, Αθήνα 2010

8. Αναφυλαξία στη ραμπεπραζόλη με IgE μηχανισμό.

Κ. Χριστογιάννη, Ν. Κουτσοστάθης, Β. Βοβόλης

Ελληνική Αλλεργιολογία & Κλινική Ανοσολογία, Περίοδος Β’, Τόμος 2, Τεύχος 3, σελ.

Προφορικές Ανακοινώσεις , 8ο Πανελλήνιο Αλλεργιολογικό Συνέδριο, Αθήνα 2010

9. Ο συμπτωματικός δερμογραφισμός δίνει ψευδώς θετικές δερματικές δοκιμασίες. Ένας μύθος που παραπλανά;

Ελεύθερες ανακοινώσεις, 9ο Πανελλήνιο Αλλεργιολογικό Συνέδριο, Αθήνα 2012

Συνέδρια:

 Ομιλιτής σε συνέδρια - ημερίδες2/4/2011  Ομιλητής  στο 10o Workshop “Η ειδική αντιμετώπιση της αλλεργικής φλεγμονής” ,αλλεργιολογικό τμήμα της πανεπιστημιακής κλινικής του νοσοκομείου παίδων “Αγλαΐα Κυριακού” στο Λουτράκι,  “Η σημασία της ηωσινοφιλικής φλεγμονής στη στοχευμένη αγωγή του άσθματος”. 21/2/2012 Ομιλητής στα μαθήματα αλλεργιολογικής εταιρείας «Κληρονομικό αγγειοοίδημα. Η προσπάθεια καταγραφής στην Ελλάδα και τα πρώτα αποτελέσματα» 10/10/2012 Ομιλητής στην επιστημονική ημερίδα « Σπάνιες παθήσεις & ορφανά φάρμακα στην καθημερινή κλινική πράξη» από την Επιστημονική Εταιρεία Σπανίων παθήσεων και Ορφανών Φαρμάκων, Λάρισα με θέμα «Κληρονομικό αγγειοίδημα» 12/10/2012 Ομιλητής στο 9ο Πανελλήνιο Αλλεργιολογικό Συνέδριο με θέμα «Καταγραφή περιστατικών ΚΑΟ – Η Ελληνική εμπειρία», Αθήνα 1/12/2012 Ομιλητής στο συνέδριο «Εθνικό σχέδιο δράσης για τις σπάνιες παθήσεις» με θέμα «Καταγραφές από ερευνητικές ομάδες, πανεπιστήμια, νοσοκομεία, ερευνητικά ινστιτούτα», Αθήνα, Ευγενίδειο ίδρυμα 6/3/2013 Ομιλητής στην επιστημονική ημερίδα « Σπάνιες παθήσεις & ορφανά φάρμακα στην καθημερινή κλινική πράξη» από την Επιστημονική Εταιρεία Σπανίων παθήσεων και Ορφανών Φαρμάκων, Αλεξανδρούπολη με θέμα «Κληρονομικό αγγειοίδημα» 27/4/2013 Ομιλητής στο 43ο Συμπόσιο της Παιδιατρικής Εταιρίας Βορείου Ελλάδος στην Θεσσαλονίκη με θέμα «Το κληρονομικό αγγειοίδημα στην Ελλάδα»

Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια

1)        Basic & Clinical Allergy – Postgraduate course , Imperial College London, 16th - 19th  April 2007

2)        20th World Allergy Congress, Bangkok , Thailand, December 2007

3)        27th Congress of European Academy of Allergy and Clinical Immunology , Barcelona, Spain, June 2008

4)        28th Congress of European Academy of Allergy and Clinical Immunology , Warszawa, Poland,  June 2009

5)        21th World Allergy Congress , Buenos Aires, Argentina, December 2009

6)        29th Congress of the European Academy of Allergy and Clinical Immunology, London , June 2010

7)        2011 Annual meeting of American Academy of Allergy,Asthma & Clinical Immunology , San Francisco, March 2011,

8)        30th Congress of the European Academy of Allergy and Clinical Immunology, Istanbul , June 2011

9)        31th Congress of the European Academy of Allergy and Clinical Immunology, Geneva, June 2012

10)     32th Congress of the European Academy of Allergy and Clinical Immunology, Milan, June 2013

           Συμμετοχή σε ελληνικά συνέδρια –ιατρικά εκπαιδευτικά σεμινάρια

1)    22ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο, Θεσσαλονίκη, 2001

2)    42ο Πανελλήνιο Παιδιατρικό Συνέδριο, Κρήτη 2004

3)    18ο Σεμινάριο Επείγουσας & Εντατικής Παιδιατρικής

4)    Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Νοσοκομείου Παίδων «Παν & Αγλ.Κυριακού», 23 Οκτωβρίου 2004.

5)     3η Ημερίδα παιδιατρικής Δερματολογίας , Αθήνα 2004

6)    6η Μετεκπαιδευτική Ημερίδα «Το Αλλεργικό Παιδί στην Κλινική Πράξη»

7)    Αλλεργιολογικό Τμήμα της Β’ Παιδιατρικής Κλινικής Πανεπιστημίου Αθηνών, 19 Φεβρουαρίου 2005

8)    43ο Πανελλήνιο Παιδιατρικό Συνέδριο, Κω 2005

9)    7η Μετεκπαιδευτική Ημερίδα «Το Αλλεργικό Παιδί στην Κλινική Πράξη» Αλλεργιολογικό Τμήμα της Β’ Παιδιατρικής Κλινικής Πανεπιστημίου Αθηνών ,18 Φεβρουαρίου 2006

10)  7ο Πανελλήνιο Αλλεργιολογικό Συνέδριο, Αθήνα 2007

11)  34ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, Αθήνα 2008

12)  10η  Μετεκπαιδευτική Ημερίδα «Το Αλλεργικό Παιδί στην Κλινική Πράξη» Αλλεργιολογικό Τμήμα της Β’ Παιδιατρικής Κλινικής Πανεπιστημίου Αθηνών , 7 Φεβρουαρίου 2009

13)  Κλινικό Φροντιστήριο «Κλινική Ταξινόμηση και σύγχρονοι θεραπευτικοί χειρισμοί Μαστοκύττωσης», 21 Φεβρουαρίου 2009

14) 13th State of the Art Interdisciplinary Review Course on Pulmonary Diseases , Critical Care, Emergency Medicine & Nursing Care, 2-4 April 2009, Athens

15)  35ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, Αθήνα 2009

16)  «Νοσοκομειακές λοιμώξεις» , πρόγραμμα επιμόρφωσης 10 ωρών, «ΛΑΙΚΟ» Π.Γ.Ν. Αθηνών, 14 ως 21/09/09

17)  8ο Πανελλήνιο Αλλεργιολογικό  Συνέδριο, Αθήνα 2010

18) 10o Workshop “Η ειδική αντιμετώπιση της αλλεργικής φλεγμονής” Aλλεργιολογικό τμήμα της πανεπιστημιακής κλινικής του νοσοκομείου παίδων “Αγλαΐα Κυριακού” , Λουτράκι, Απρίλιος 2011

19)  10η  Μετεκπαιδευτική Ημερίδα «Το Αλλεργικό Παιδί στην Κλινική Πράξη» Αλλεργιολογικό Τμήμα της Β’ Παιδιατρικής Κλινικής Πανεπιστημίου Αθηνών , 4 Φεβρουαρίου 2012

20) Επιστημονική ημερίδα, «Σπάνια νοσήματα και ορφανά φάρμακα», 10 Οκτωβρίου 2012

21)  9ο Πανελλήνιο Αλλεργιολογικό Συνέδριο, Αθήνα, Οκτώβριος 2012

22)  6ες Αλλεργιολογικές εξελίξεις, Θεσσαλονίκη, Νοέμβριος 2012

23)  5ο Συνέδριο Παθολογίας Κεντρικής Ελλάδος, Λάρισα 28-30 Μαρτίου 2013

24)  Μη ελεγχόμενο αλλεργικό άσθμα, ΕΑΑΚΑ, Ναύπλιο 20-21 Απριλίου 2013

 

Μέλος Συλλόγων:

Μέλος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών

Μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας  (ΕΑΑΚΑ)

Μέλος της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας  Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας  (EAACI)

Συνεργασία με νοσοκομεία:

"ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ" ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

Ώρες λειτουργίας:

Δευτέρα 5:00-8:30, Πέμπτη 5:00-8:30, Παρασκευή 5:00-8:30μμ


Follow us on Facebook Follow us on Twitter
Find us on Facebook