Παναγιώτα
Ξαφάκη

Παιδίατρος
Ξαφάκη Παναγιώτα Γ.
Κανάρη 3, Άλιμος, 17455, ΑΤΤΙΚΗΣ
FB Share
Ξαφάκη Παναγιώτα Γ. Κανάρη 3, Άλιμος, 17455, ΑΤΤΙΚΗΣ

Εκτιμώμενη διάρκεια ραντεβού: 30 λεπτά,
 Ενδεικτική τιμή επίσκεψης: -


Follow us on Facebook Follow us on Twitter
Find us on Facebook