Κωνσταντίνος
Κυριακόπουλος

Αν. Διευθ. Γυν/κής κλ. 401 ΓΣΝΑ - Χειρουργός Ενδομητρίωσης - Λαπαροσκόπος Χειρουργός - Χειρουργός Γυναικολόγος - Μαιευτήρας
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ MD, FACOG, EFOG-EBCOG, MIGS, PhD, MSc
Κουντουριώτου Π. 47Γ, Μυτιλήνη, 81100, ΛΕΣΒΟΥ
Παρέχεται η δυνατότητα κατ’οίκον επισκέψεων.
FB Share
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ MD, FACOG, EFOG-EBCOG, MIGS, PhD, MSc Κουντουριώτου Π. 47Γ, Μυτιλήνη, 81100, ΛΕΣΒΟΥ

Εκτιμώμενη διάρκεια ραντεβού: -,
 Ενδεικτική τιμή επίσκεψης: -

Συνεργασία με νοσοκομεία:

"ΡΕΑ", "ΙΑΣΩ", "ΓΑΙΑ"


Follow us on Facebook Follow us on Twitter
Find us on Facebook