Δημήτριος
Κυροδήμος

Χειρουργός Οφθαλμίατρος
ΚΥΡΟΔΗΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Κλαζομενών 21, Καισαριανή, 16121, ΑΤΤΙΚΗΣ
FB Share
ΚΥΡΟΔΗΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κλαζομενών 21, Καισαριανή, 16121, ΑΤΤΙΚΗΣ

Εκτιμώμενη διάρκεια ραντεβού: 30 λεπτά,
 Ενδεικτική τιμή επίσκεψης: -


Follow us on Facebook Follow us on Twitter
Find us on Facebook