Φωτεινή
Λαδά

Ρευματολόγος
Λαδά Φωτεινή Χ.
Τσιμισκή 109, Θεσσαλονίκη, 54622, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
FB Share
Λαδά Φωτεινή Χ. Τσιμισκή 109, Θεσσαλονίκη, 54622, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Εκτιμώμενη διάρκεια ραντεβού: 30 λεπτά,
 Ενδεικτική τιμή επίσκεψης: -


Follow us on Facebook Follow us on Twitter
Find us on Facebook