Ανδρέας
Λαΐνης

Σύγχρονο Εργαστήριο Μοριακής Κυτταρολογίας – mRNA HPV Test – Thin Prep ΠΑΠ Τεστ
ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΗΣΗ - ΛΑΪΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
Γαλλίας 12 & Καρτάλη Κ., Βόλος, 38221, ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
FB Share
ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΗΣΗ - ΛΑΪΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Γαλλίας 12 & Καρτάλη Κ., Βόλος, 38221, ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Εκτιμώμενη διάρκεια ραντεβού: 30 λεπτά,
 Ενδεικτική τιμή επίσκεψης: -


Follow us on Facebook Follow us on Twitter
Find us on Facebook