Τζούντη
Λεβή

Ορθοδοντικός
Λεβή Τζούντη Γ.
Μητροπολίτου Ιωσήφ 20, Θεσσαλονίκη, 54622, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
FB Share
Λεβή Τζούντη Γ. Μητροπολίτου Ιωσήφ 20, Θεσσαλονίκη, 54622, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Εκτιμώμενη διάρκεια ραντεβού: 45 λεπτά,
 Ενδεικτική τιμή επίσκεψης: -
Προσωπικό μήνυμα
Απόφοιτος Οδοντιατρικής Σχολής ΑΠΘ. Μεταπτυχιακή εκπαίδευση στην Ορθοδοντική στο Maurice and Gabriela Goldscheger School of Dental Medicine,Ramat-Aviv.Ερευνητικη δραστηριότητα στο εργαστήριο Hard Tissue Unit,Ichilov Hospital,Tel-Aviv.

Ώρες λειτουργίας:

Δευτέρα-Παρασκεύη: 16:00μμ -20:00μμ

Τιμοκατάλογος:

Invisalign,fixed appliances,removables,functional regulators,sleeping apnoia disorders.


Follow us on Facebook Follow us on Twitter
Find us on Facebook