Χρήστος
Λεφούσης

Αλλεργιολόγος - Συμβεβλημένος με ΕΟΠΥΥ
ΛΕΦΟΥΣΗΣ ΗΛ. ΧΡΗΣΤΟΣ
28ης Οκτωβρίου 122, Γκλαβάνη - Πλατεία Αγίου Νικολάου, Βόλος, 38221, ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
FB Share
ΛΕΦΟΥΣΗΣ ΗΛ. ΧΡΗΣΤΟΣ 28ης Οκτωβρίου 122, Γκλαβάνη - Πλατεία Αγίου Νικολάου, Βόλος, 38221, ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Εκτιμώμενη διάρκεια ραντεβού: 30 λεπτά,
 Ενδεικτική τιμή επίσκεψης: -

Συμβεβλημένα Ασφαλιστικά Ταμεία:Follow us on Facebook Follow us on Twitter
Find us on Facebook