Καλλιόπη
Λέκκα

Χειρουργός Μαιευτήρας - Γυναικολόγος
Λέκκα Καλλιόπη Γ.
Καμείρου 44, Ρόδος, 85133, ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΩΝ
FB Share
Λέκκα Καλλιόπη Γ. Καμείρου 44, Ρόδος, 85133, ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΩΝ

Εκτιμώμενη διάρκεια ραντεβού: 30 λεπτά,
 Ενδεικτική τιμή επίσκεψης: -
Προσωπικό μήνυμα
Μαιευτήρας-Χειρουργός Γυναικολόγος

Σπουδές:

Πτυχίο Ιατρικής  , Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Τίτλος Ιατρικής Ειδικότητας Μαιευτικής-Γυναικολογίας, Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, Περιφέρεια Κρήτης.

 Εξειδικευμένη Επιμόρφωση στην Ανθρώπινη Αναπαραγωγή, Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Εμπειρία:

08/2007 – 06/2008 : Εργαστηριακή απασχόληση στο Εργαστήριο Αναπαραγωγικής Βιολογίας και Αναγεννητικής  Ιατρικής του Νοσοκομείου «Αλεξάνδρα» , συμμετοχή σε διάφορα ερευνητικά πρωτόκολλα.

09/2008 - 05/2009 : Παράδοση μαθημάτων στα ΙΕΚ ΟΤΕΚ Ρόδου, ως ωρομίσθια.

01/2009 - 05/2009 : Ελεγκτής Ιατρός στον ΟΠΑΔ Ρόδου.

05/2009 - 01/2010 : Αγροτικός Ιατρός στο ΚΥ Αρχαγγέλου Ρόδου.

01/2010 - 10/2010 : Ειδικευόμενη στην Α’ Χειρουργική Κλινική ΓΝ Ρόδου.

03/2011 - 08/2011 :  Αγροτικός Ιατρός στο ΚΥ Αρχαγγέλου Ρόδου.

05/2012 - 11/2014 : Ειδικευόμενη Μ/Γ Κλινικής ΒΓΝΗ Κρήτης.

11/2014 - 08/2016 : Ειδικευόμενη Μ/Γ Κλινικής ΠΑΓΝΗ Κρήτης.

Ακαδημαϊκή Έρευνα:

 1. Fetal Diagnosis and Therapy (2009) : Bidirectional communication between neural and cardiac cells in human amniotic fluid, Stefanidis K. ,Loutradis D. ,Anastasiadou V. , Dinopoulou V., Eleni E., Arampatzi E., Lekka K., Mesogitis S., Antsaklis A.
 2. Biosystems (2009): Embryoid bodies from mouse stem cells express oxytocin receptor, OCT-4 and DAZL, Stefanidis K., Loutradis D., Anastasiadou V., Beretsos P., Bletsa R., Dinopoulou V., Lekka K., Elenis E., Kiapekou E., Koussoulakos S., Fotinos A. Antsaklis A.
 1. PLACENTA PRAEVIA AND SEX RATIO AT BIRTH: RESULTS FROM OB/GYN DEPARTMENT OF VENIZELEIO G.H.H. IN THE YEARS 2010-2013. Velegrakis Alexandros, Kouvidis Evaggelos, Lekka Kalliopi, Matalliotaki Charikleia, Manolaraki Maria, Tzanakis Emmanouel. The 9th Congress on Women’s Health and Disease “From puberty to menopause”, 28-30/8/2014, Athens, Greece.
 2. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΕΣΤ ΠΑΠ THIN PREP ΩΣ ΜΕΘΟΔΟΣ SCREENING ΣΤΟΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ. Λέκκα Κ., Βελεγράκης Α., Καμπουράκη Μ., Αγγελάκη Κ., Ματαλλιωτάκης Μ., Μαστοράκης Ν. 6η Σύνοδος Ελληνικής Εταιρείας Έρευνας και Αντιμετώπισης του Ιού των Θηλωμάτων (HPV). 21-23 Φεβρουαρίου 2014, Θεσσαλονίκη.
 3. ΕΠΙΤΥΧΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΜΕ ΠΡΟΒΑΛΛΟΝ ΘΥΛΑΚΙΟ ΣΤΟ Β΄ 3ΜΗΝΟ ΤΗΣ ΚΥΗΣΗΣ. Βελεγράκης Α, Λέκκα Κ, Σηφάκης Σ, Ρελάκης Κ. 18ο Πανελλήνιο Συνέδριο Περιγεννητικής Ιατρικής, 16-18 Οκτωβρίου 2015, Αθήνα.
 4. ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΕΜΒΡΥΙΚΟ DNA KAI ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΥΗΣΗΣ. Κούκου Ζ., Λέκκα Κ., Ποντικάκη Α., Ξανθάκης Κ., Σηφάκης Σ. 18ο Πανελλήνιο Συνέδριο Περιγεννητικής Ιατρικής, 16-18 Οκτωβρίου 2015, Αθήνα.
 5. Η ΠΛΑΚΟΥΝΤΙΑΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΟΥ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ NOTCH ΕΙΝΑΙ ΕΛΑΤΤΩΜΕΝΗ ΣΤΙΣ ΚΥΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΙΠΛΕΚΟΝΤΑΙ ΜΕ ΠΡΟΕΚΛΑΜΨΙΑ. Φραγκιαδάκη Π., Σουλιτζής Ν., Βραχνής Ν., Κουβίδης Ε., Λέκκα Κ., Βελεγράκης Α., Μυτάρας Β., Κουτρουλάκης Δ., Σπαντίδος Δ.Α., Σηφάκης Σ. 18ο Πανελλήνιο Συνέδριο Περιγεννητικής Ιατρικής, 16-18 Οκτωβρίου 2015, Αθήνα.
 6. ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΡΑΧΗΛΙΚΩΝ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΒΠΓΝΗ. Κ.Λέκκα, Α.Βελεγράκης, Μ.Καμπουράκη, A.Avesalon, Ε.Κουβίδης, Μ.Ματαλλιωτάκης, Κ.Αγγελάκη, Κ.Παπαδάκη, Ε.Δημοσθένους, Ε.Νιράκη, Ε.Μαστοράκης. Ημερίδα HPV  λοίμωξη, μια νέα πανδημία – Νεότερα Δεδομένα, 14 Δεκεμβρίου 2013, Ηράκλειο.
 7. ΚΥΗΣΗ  ΚΑΙ HPV. Κ. Αννούσης, Χ. Ματαλλιωτάκη, Κ. Λέκκα, Ημερίδα HPV  λοίμωξη, μια νέα πανδημία – Νεότερα Δεδομένα, 14 Δεκεμβρίου 2013, Ηράκλειο.
 8. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΛΠΟΣΚΟΠΗΣΕΩΝ, Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΜΑΣ 2007-2013. Α.Βελεγράκης, Κ.Λέκκα, Ε.Φιτσάκης, Ι.Κοκολάκης, Ε.Αθανασάκη, Π.Λουλάκη, Ε.Τζανάκης, Μ.Furlan, Α.Χναράκης. Ημερίδα HPV  λοίμωξη, μια σύγχρονη επιδημία – Νεότερα Δεδομένα, 14 Δεκεμβρίου 2013, Ηράκλειο.
 9. ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ ΜΕ ΕΚΣΠΛΑΧΝΩΣΗ – ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ. Βελεγράκης Α., Λέκκα Κ., Νιράκη Ε., Στρατάκης Ι., Ματαλλιωτάκης Ι. Συνέδριο Γυναικολογικού Καρκίνου – Νεότερα Δεδομένα, 27-28 Σεπτεμβρίου 2014, Σητεία.
 10. ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΩΣΗ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ – ΕΠΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΓΝΗ 2000-2014. Λέκκα Κ., Ματαλλιωτάκης Μ., Βαγιός Η., Κοκολάκης Ι., Δημοσθένους Ε., Γιαννικάκη Ε., Συνέδριο Γυναικολογικού Καρκίνου – Νεότερα Δεδομένα, 27-28 Σεπτεμβρίου 2014, Σητεία.
 11. ΡΗΞΗ ΜΗΤΡΑΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΙΑΤΡΟΓΕΝΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΚΥΗΣΗΣ – ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ. Ι.Κοκολάκης, Β. Μυτάρας, Κ.Λέκκα, Ε.Τζανάκης, Κ.Ρελάκης. 7ο Παγκρήτιο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Μαιευτικής Γυναικολογίας Επείγουσες Καταστάσεις στη Σύγχρονη Μαιευτική Γυναικολογία, 2-3 Μαΐου 2015, Χάνια Κρήτη.
 12.  ΑΜΦΟΤΕΡΟΠΛΕΥΡΗ ΕΞΩΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΗΣΗ ΜΕ ΡΗΞΗ, ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ. Σοφ. Ψυχαράκη, Ελ. Νερομυλιώτης, Καλ. Λέκκα, Ι. Ματαλλιωτάκης, Γ. Δελημπαλταδάκης. 17ο Παγκρήτιο Ιατρικό Συνέδριο, 30 Οκτωβρίου – 2 Νοεμβρίου 2014,Ηράκλειο Κρήτης.
 13. ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΑ ΥΓΡΗΣ ΜΟΡΦΗΣ – ΕΜΠΕΙΡΙΑ Μ/Γ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΒΓΝΗ 2003-2014. Λέκκα Κ., Κοκολάκης Ι., Κοκκινάκη Δ., Ματαλλιωτάκη Χ., Νηράκη Ε., Μαστοράκης Ε. . 17ο Παγκρήτιο Ιατρικό Συνέδριο, 30 Οκτωβρίου – 2 Νοεμβρίου 2014,Ηράκλειο Κρήτης.
 14. ΕΚΤΟΠΗ ΚΥΗΣΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΤΗ Μ/Γ ΚΛΙΝΙΚΗ ΒΓΝΗ 2010-2014. Κοκολάκης Ι., Λέκκα Κ., Καλλιώρα Χ., Δημοσθένους Ε., Στρατάκης Ι., Ματαλλιωτάκης Ι., . 17ο Παγκρήτιο Ιατρικό Συνέδριο, 30 Οκτωβρίου – 2 Νοεμβρίου 2014,Ηράκλειο Κρήτης.

Συνέδρια:

2003 : Παρακολούθηση του Συνεδρίου Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδας , Αθήνα.

2007 : Παρακολούθηση του 17ου Πανελληνίου Μετεκπαιδευτικού  Σεμιναρίου     Γυναικολογικής Ενδοκρινολογίας , Αθήνα.

 2007 : Παρακολούθηση του 2ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ουρογυναικολογίας και Αποκατάστασης Διαταραχών του Πυελικού Εδάφους , Αθήνα.

2006 : Παρακολούθηση της Διημερίδας : Ο ρόλος του Γυναικολόγου στην αντιμετώπιση του καρκίνου του μαστού , Αθήνα.

 2006 : Παρακολούθηση του 10th State of the Art:Interdisciplinary Review Course on Pulmonary diseases , Critical Care , Emergency Medicine and Nursing Care , Αθήνα.

 27/02/10: Συμμετοχή BLS/AED PROVIDER COURSE, Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου.

24-27/11/10: Συμμετοχή στο 27ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής, Διεθνές Χειρουργικό Φόρουμ 2010, Ξενοδοχείο HILTON ATHENS.

 21/11/12: Παρακολούθηση της Ημερίδας “Επίκαιρα Νεφρολογικά Θέματα”, Νεφρολογική Κλινική Βενιζελείου Νοσοκομείου, Ηράκλειο Κρήτης

 27/04/13: Παρακολούθηση Ημερίδας “ Πρόωρος Τοκετός’’, Μ/Γ Κλινική ΠΑΓΝΗ, Ηράκλειο Κρήτης.

 20-22/09/13: Παρακολούθηση Διεθνούς MSRM Meeting, Άγιος Νικόλαος, Κρήτη.

 12-13/10/13: Παρακολούθηση Διημερίδας ‘ Νεώτερα Δεδομένα στην Εμβρυική Υπερηχοκαρδιογραφία και στην Ιατρική Εμβρύου’,  Π.Γ.Ν. “ ΑΤΤΙΚΟΝ”.

 4/12/13: Συμμετοχή στην Ημερίδα “ HPV ΛΟΙΜΩΞΗ, ΜΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΙΔΗΜΙΑ – ΝΕΟΤΕΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ’’, Βενιζέλειο Νοσοκομείο, Ηράκλειο Κρήτης.

 11-12/04/14: Συμμετοχή στο 6ο Παγκρήτιο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Μαιευτικής – Γυναικολογίας “Aπό την Αναπαραγωγή στην Εμμηνόπαυση”, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Κρήτης.

 19-21/09/14: Παρακολούθηση Διεθνούς MRSM Meeting “ REPRODUCTIVE MEDICINE ACROSS THE ATLANTIC”, Ηράκλειο Κρήτης.

 27-28/09/14: Συμμετοχή στο Συνέδριο Γυναικολογικού Καρκίνου – Νεότερα Δεδομένα, Μ/Γ Κλινική ΠΑΓΝΗ – Μ/Γ Κλινική ΒΓΝΗ, Σητεία Κρήτης

 02/10/14: Παρακολούθηση Επιστημονικής Συνάντησης “ Επίκαιρα Θέματα Εμβρυομητρικής Ιατρικής”, Χανιά Κρήτης

 02/11/14: Παρακολούθηση 17ου Παγκρήτιου Ιατρικού Συνεδρίου, Ηράκλειο Κρήτης.

 28/02/15: Παρακολούθηση Ημερίδας “ Γυναικολογική Κυτταρολογία: Σύστημα Bethesda – Βιοδείκτες- Διαχείριση Περιπτώσεων με Παθολογικό Τραχηλικό Επίχρισμα”, BΓΝΗ.

 25/04/15: Παρακολούθηση Ημερίδας “ Θρομβωτικές και Αιμορραγικές Διαταραχές στην Μαιευτική – Γυναικολογία, Ηράκλειο Κρήτης.

 02-03/05/15: Παρακολούθηση 7ου Παγκρήτιου Μετεκπαιδευτικού Σεμιναρίου Μαιευτικής – Γυναικολογίας “ Επείγουσες Καταστάσεις στη Σύγχρονη Μαιευτική και Γυναικολογία, Χανιά Κρήτη.

 28-31/05/15: Παρακολούθηση 13ου Πανελληνίου Συνεδρίου Μαιευτικής – Γυναικολογίας, Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλίας, Βόλος.

 20/06/15: Παρακολούθηση Ημερίδας “ Δόση Ακτινοβολίας Εμβρύου και Κίνδυνοι από Απεικονιστικές Εξετάσεις με Ιοντίζουσα Ακτινοβολία”, ΠΑΓΝΗ,Ηράκλειο Κρήτης.

 18-19/09/15: Παρακολούθηση Δεύτερου Σεμιναρίου Παιδικής και Εφηβικής Γυναικολογίας, Α’ Μ/Γ Κλινική ΑΠΘ – Β’ Μ/Γ Κλινική ΕΚΠΑ, Θεσσαλονίκη/Ολυμπιακό Μουσείο.

 25-27/09/15: Παρακολούθηση Διεθνούς MRSM  Meeting, “ How to Increase success in IVF’’, Ηράκλειο Κρήτης.

 16-18/10/15: Συμμετοχή στο 18ο Πανελλήνιο Συνέδριο Περιγεννητικής Ιατρικής, Μέγαρο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών.

 05/03/16: Συμμετοχή στην Ημερίδα “ Διαχείριση της Αιμορραγίας”, Αναισθησιολογική Κλινική ΠΑΓΝΗ, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Κρήτης.

 16-17/04/16: Παρακολούθηση 8ου Παγκρήτιου Συνεδρίου Μαιευτικής Γυναικολογίας, Ηράκλειο Κρήτης.

 28/05/16: Παρακολούθηση Ημερίδας “Ενδομήτριος Υποξία & Νεογνική Εγκεφαλοπάθεια”, Ηράκλειο Κρήτης.

 18/02/17: Παρακολούθηση 2ου Πρακτικού Σεμιναρίου Βασικής Λαπαροσκοπικής Χειρουργικής στη Γυναικολογία, Θεσσαλονίκη.

 10-12/11/2017: Παρακολούθηση 1ου  Συμποσίου Υπερήχων στη Γυναικολογία, Αθήνα.

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ – ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ

[if !supportLists]1.      ΗΜΕΡΙΔΑ HPV ΛΟΙΜΩΞΗ, MIA ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΙΔΗΜΙΑ -ΝΕΟΤΕΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ, 14/12/13, Βενιζέλειο Νοσοκομείο, Ηράκλειο Κρήτης.

2.      6ο Παγκρήτιο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Μαιευτικής Γυναικολογίας, Από την Αναπαραγωγή στην Εμμηνόπαυση, 11-12 Απριλίου 2014, Ηράκλειο Κρήτης.

3.      Συνέδριο Γυναικολογικού Καρκίνου Νεότερα Δεδομένα, 27-28 Σεπτεμβρίου 2014, Σητεία Κρήτης.

4.      7ο Παγκρήτιο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Μαιευτικής Γυναικολογίας, Επείγουσες Καταστάσεις Στη Σύγχρονη Μαιευτική και Γυναικολογία 2-3 Μαΐου, 2015, Χανιά Κρήτη.

Ξένες γλώσσες:

ΑΓΓΛΙΚΗ : Κάτοχος  Proficiency of Cambridge University.

ΓΑΛΛΙΚΗ : Κάτοχος Delf 1.

ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ : Κάτοχος Mittelstufe.

ΙΤΑΛΙΚΗ : Κάτοχος Ιntermedio.

Μέλος Συλλόγων:

Ιατρικός Σύλλογος Ρόδου

Υπηρεσίες / Θεραπείες:

Γυναικολογικός έλεγχος, τεστ Παπ-Κυτταρολογία υγρής μορφής, Κολποσκόπηση, Γυναικολογικό υπερηχογράφημα, Παρακολούθηση τοκετού (Φυσιολογικός/Καισαρική τομή), Γυναικολογικές επεμβάσεις, Συνταγογράφηση

Ώρες λειτουργίας:

Δευτέρα-Παρασκευή:09:00πμ -13:00μμ και 17:00μμ -20:00μμ εκτός Τετάρτης απόγευμα, Σάββατο:10:00πμ -13:00μμ


Follow us on Facebook Follow us on Twitter
Find us on Facebook