Αθανάσιος
Λιάπης

Δεν Υπάρχουν Δεδομένα
Λιάπης Αθανάσιος Ι.
Βασιλέως Γεωργίου 26, Θεσσαλονίκη - Ευζώνων, 54640, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
FB Share
Λιάπης Αθανάσιος Ι. Βασιλέως Γεωργίου 26, Θεσσαλονίκη - Ευζώνων, 54640, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Εκτιμώμενη διάρκεια ραντεβού: 30 λεπτά,
 Ενδεικτική τιμή επίσκεψης: -


Follow us on Facebook Follow us on Twitter
Find us on Facebook