Μαρία - Μάρτζυ
Λιάππη - Κελεπούρη

Ενδοκρινολόγος
Λιάππη - Κελεπούρη Μαρία - Μάρτζυ Κ.
Μιαούλη Ανδρέα 16, Τρίκαλα, 42132, ΤΡΙΚΑΛΩΝ
FB Share
Λιάππη - Κελεπούρη Μαρία - Μάρτζυ Κ. Μιαούλη Ανδρέα 16, Τρίκαλα, 42132, ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Εκτιμώμενη διάρκεια ραντεβού: 30 λεπτά,
 Ενδεικτική τιμή επίσκεψης: -


Follow us on Facebook Follow us on Twitter
Find us on Facebook