Κατερίνα
Λίσι

Χειρουργός Μαιευτήρας - Γυναικολόγος
Λίσι Κατερίνα Τ.
Πλατεία Υψηλών Αλωνίων 16, Πάτρα, 26224, ΑΧΑΪΑΣ
FB Share
Λίσι Κατερίνα Τ. Πλατεία Υψηλών Αλωνίων 16, Πάτρα, 26224, ΑΧΑΪΑΣ

Εκτιμώμενη διάρκεια ραντεβού: 30 λεπτά,
 Ενδεικτική τιμή επίσκεψης: -

Συμβεβλημένα Ασφαλιστικά Ταμεία:Follow us on Facebook Follow us on Twitter
Find us on Facebook