Δημήτριος
Μακρής

Χειρουργός Ορθοπαιδικός
Μακρής Δημήτριος Π.
Μητροπόλεως 53, Θεσσαλονίκη, 54623, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
FB Share
Μακρής Δημήτριος Π. Μητροπόλεως 53, Θεσσαλονίκη, 54623, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Εκτιμώμενη διάρκεια ραντεβού: 30 λεπτά,
 Ενδεικτική τιμή επίσκεψης: -

Ώρες λειτουργίας:

Δευτέρα-Τρίτη:18:00μμ -21:00μμ και Πέμπτη:16:00μμ -19:00μμ


Follow us on Facebook Follow us on Twitter
Find us on Facebook