Σωτήριος
Μακρής

Αγγειολόγος - Αγγειοχειρουργός
Μακρής Σωτήριος Α.
Λεωφόρος Καποδιστρίου 66, Φιλοθέη, 15237, ΑΤΤΙΚΗΣ
FB Share
Μακρής Σωτήριος Α. Λεωφόρος Καποδιστρίου 66, Φιλοθέη, 15237, ΑΤΤΙΚΗΣ

Εκτιμώμενη διάρκεια ραντεβού: 30 λεπτά,
 Ενδεικτική τιμή επίσκεψης: -


Follow us on Facebook Follow us on Twitter
Find us on Facebook