Σταυρούλα
Μακρυνικόλα

Παιδιάτρος
Μακρυνικόλα Σταυρούλα Δ.
Αγίου Κωνσταντίνου 33, Μαρούσι, 15124, ΑΤΤΙΚΗΣ
FB Share
Μακρυνικόλα Σταυρούλα Δ. Αγίου Κωνσταντίνου 33, Μαρούσι, 15124, ΑΤΤΙΚΗΣ

Εκτιμώμενη διάρκεια ραντεβού: 30 λεπτά,
 Ενδεικτική τιμή επίσκεψης: -


Follow us on Facebook Follow us on Twitter
Find us on Facebook