Παναγιώτης
Μαλάμος

Χειρουργός Οφθαλμίατρος
Μαλάμος Παναγιώτης Θ.
Λεωφόρος Χρυσοστόμου Σμύρνης 48, Βύρωνας, 16232, ΑΤΤΙΚΗΣ
FB Share
Μαλάμος Παναγιώτης Θ. Λεωφόρος Χρυσοστόμου Σμύρνης 48, Βύρωνας, 16232, ΑΤΤΙΚΗΣ

Εκτιμώμενη διάρκεια ραντεβού: 30 λεπτά,
 Ενδεικτική τιμή επίσκεψης: -


Follow us on Facebook Follow us on Twitter
Find us on Facebook