Κωνσταντίνα
Μαλαμούλη

Κέντρο Γναθοπροσωπικών Εμφυτευμάτων & Εφαρμογών Laser – Χειρουργός Οδοντίατρος - Περιοδοντολόγος - Αυτόλογη Μεσοθεραπεία - Μεσοθεραπεια με Βλαστοκύτταρα
ΜΑΛΑΜΟΥΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ
Γαζή Ανθίμου 161, Βόλος, 38333, ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
FB Share
ΜΑΛΑΜΟΥΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ Γαζή Ανθίμου 161, Βόλος, 38333, ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Εκτιμώμενη διάρκεια ραντεβού: 30 λεπτά,
 Ενδεικτική τιμή επίσκεψης: -


Follow us on Facebook Follow us on Twitter
Find us on Facebook