Αγγελική
Μαλαχάτη

Λογοπεδικός - Λογοθεραπεύτρια
Μαλαχάτη Αγγελική Π.
Αριστοναυτών 72, Ξυλόκαστρο, 20400, ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
FB Share
Μαλαχάτη Αγγελική Π. Αριστοναυτών 72, Ξυλόκαστρο, 20400, ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Εκτιμώμενη διάρκεια ραντεβού: 45 λεπτά,
 Ενδεικτική τιμή επίσκεψης: -


Follow us on Facebook Follow us on Twitter
Find us on Facebook