Γεώργιος
Μαμαδάς

Καρδιολόγος
Μαμαδάς Γεώργιος Π.
Αγγελάκη 9, Θεσσαλονίκη, 54621, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
FB Share
Μαμαδάς Γεώργιος Π. Αγγελάκη 9, Θεσσαλονίκη, 54621, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Εκτιμώμενη διάρκεια ραντεβού: 30 λεπτά,
 Ενδεικτική τιμή επίσκεψης: -

Ώρες λειτουργίας:

Δευτέρα-Τετάρτη-Πέμπτη:18:30μμ -20:30μμ


Follow us on Facebook Follow us on Twitter
Find us on Facebook