Γεώργιος
Μαμαδάς

Καρδιολόγος
Μαμαδάς Γεώργιος
Ανδριανουπόλεως 34 & Καρολίδου, Εντός Πολυϊατρείου Ιατρόπολις, Καλαμαριά, 55133, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
FB Share
Μαμαδάς Γεώργιος Ανδριανουπόλεως 34 & Καρολίδου, Εντός Πολυϊατρείου Ιατρόπολις, Καλαμαριά, 55133, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Εκτιμώμενη διάρκεια ραντεβού: 30 λεπτά,
 Ενδεικτική τιμή επίσκεψης: -

Συμβεβλημένα Ασφαλιστικά Ταμεία:

Ώρες λειτουργίας:

Τρίτη+Παρασκευή:18:00μμ -20:00μμ


Follow us on Facebook Follow us on Twitter
Find us on Facebook