Ευάγγελος
Μαμαλούκας

Νευρολόγος
Μαμαλούκας Ευάγγελος Π.
Εγνατίας 115, Θεσσαλονίκη, 54635, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Παρέχεται η δυνατότητα κατ’οίκον επισκέψεων.
FB Share
Μαμαλούκας Ευάγγελος Π. Εγνατίας 115, Θεσσαλονίκη, 54635, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Εκτιμώμενη διάρκεια ραντεβού: 15 λεπτά,
 Ενδεικτική τιμή επίσκεψης: -

Συμβεβλημένα Ασφαλιστικά Ταμεία:Follow us on Facebook Follow us on Twitter
Find us on Facebook