Ορσαλία
Μάνου - Θεοδώση

Παιδίατρος
Μάνου - Θεοδόση Ορσαλία Γ.
Αριστοτέλους 182, Αχαρνές, 13673, ΑΤΤΙΚΗΣ
FB Share
Μάνου - Θεοδόση Ορσαλία Γ. Αριστοτέλους 182, Αχαρνές, 13673, ΑΤΤΙΚΗΣ

Εκτιμώμενη διάρκεια ραντεβού: 30 λεπτά,
 Ενδεικτική τιμή επίσκεψης: -

Σημαντικές πληροφορίες:

Διδάκτωρ Παντεπιστημίου Αθηνών


Follow us on Facebook Follow us on Twitter
Find us on Facebook