Γεώργιος
Μάνθος

Γαστρεντερολόγος - Ηπατολόγος
Μάνθος Γεώργιος Φ.
Γακιόπουλου Ιωάννη 2, Καρδίτσα, 43131, ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
FB Share
Μάνθος Γεώργιος Φ. Γακιόπουλου Ιωάννη 2, Καρδίτσα, 43131, ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Εκτιμώμενη διάρκεια ραντεβού: 45 λεπτά,
 Ενδεικτική τιμή επίσκεψης: -


Follow us on Facebook Follow us on Twitter
Find us on Facebook