Όλγα Μαρία
Μαρδάκη

Ενεργειακές Θεραπείες
Μαρδάκη Όλγα - Μαρία Γ.
Χειμάρρας 19, Βύρωνας, 16232, ΑΤΤΙΚΗΣ
FB Share
Μαρδάκη Όλγα - Μαρία Γ. Χειμάρρας 19, Βύρωνας, 16232, ΑΤΤΙΚΗΣ

Εκτιμώμενη διάρκεια ραντεβού: 45 λεπτά,
 Ενδεικτική τιμή επίσκεψης: -
Προσωπικό μήνυμα
Το Κέντρο «Νους-Λόγος-Έκφραση» αναλαμβάνει την Διάγνωση και Θεραπευτική Παρέμβαση δυσκολιών σε παιδιά, οικογένειες και ενήλικες. Η έμπειρη διεπιστημονική ομάδα μας αξιολογεί το αίτημα του ατόμου και προτείνει εξατομικευμένο θεραπευτικό πρόγραμμα αποσκοπώντας στην βελτίωση, αυτονομία και πρόοδο τόσο του παιδιού όσο και της λειτουργικότητας του πλαισίου μέσα στο οποίο αναπτύσσεται. Πιο συγκεκριμένα, στο Κέντρο μας πραγματοποιούνται: - Λογοθεραπεία σε παιδιά - Λογοθεραπεία σε ενήλικες - Εργοθεραπεία - Ειδική Διαπαιδαγώγηση - Συμβουλευτική γονέων - Συμβουλευτική εφήβων - Ψυχοθεραπεία παιδιών και ενηλίκων - Εκπαίδευση γονέων στην κατανόηση και διαχείριση της πρώιμης επικοινωνιακής σχέσης που αναπτύσσουν με το βρέφος/νήπιο Αναλαμβάνουμε:  Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές – Διαταραχές αυτιστικού φάσματος  Αναπτυξιακές γλωσσικές διαταραχές (π.χ. διαταραχή της γλωσσικής έκφρασης ή της αντίληψης, φωνολογική διαταραχή)  Μαθησιακές δυσκολίες (π.χ. δυσλεξία, δυσαριθμησία)  ΔΕΠ-Υ (Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής – Υπερκινητικότητα)  Τραυλισμό  Διαταραχές των Κινητικών Δεξιοτήτων  Βαρηκοΐα  Συναισθηματική ανωριμότητα  Νοητική καθυστέρηση – ψυχοκινητική καθυστέρηση  Δυσκολίες προσαρμογής – δυσκολίες συμπεριφοράς  Σύνδρομα  Αγγειακά Εγκεφαλικά Επεισόδια (Αφασία εκπομπής ή πρόσληψης, δυσκαταποσία)  Νευρολογικές Νόσους (π.χ. Πάρκινσον, πλάγια μυατροφική σκλήρυνση)

Υπηρεσίες / Θεραπείες:

  • Λογοθεραπεία
  • Εργοθεραπεία
  • Ψυχολογική Υποστήριξη
  • Συμβουλευτική γονέων
  • Κέντρο Ειδικής Αγωγής

Ώρες λειτουργίας:

Δευτέρα-Παρασκευή: 09:00πμ -21:00μμ


Follow us on Facebook Follow us on Twitter
Find us on Facebook