Κωνσταντίνος
Μαρτζάκλης

Χειρουργός Μαιευτήρας - Γυναικολόγος
Μαρτζάκλης Κωνσταντίνος Ν.
Ευεργέτου Γιαβάση 7, Αγία Παρασκευή, 15342, ΑΤΤΙΚΗΣ
FB Share
Μαρτζάκλης Κωνσταντίνος Ν. Ευεργέτου Γιαβάση 7, Αγία Παρασκευή, 15342, ΑΤΤΙΚΗΣ

Εκτιμώμενη διάρκεια ραντεβού: 30 λεπτά,
 Ενδεικτική τιμή επίσκεψης: -

Συμβεβλημένα Ασφαλιστικά Ταμεία:

Ώρες λειτουργίας:

Δευτέρα-Τετάρτη-Πέμπτη:17:30μμ -20:30μμ


Follow us on Facebook Follow us on Twitter
Find us on Facebook