Άννα
Μαστοράκου

Πυρηνικός Ιατρός - Ιδιωτικό Εργαστήριο Πυρηνικής Ιατρικής (RIA)
ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΥ ΑΝΝΑ – ΒΙΟΡΜΟΝΙΚΗ
Κορίνθου 210-212, 2ος όροφος, Πάτρα, 26221, ΑΧΑΪΑΣ
FB Share
ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΥ ΑΝΝΑ – ΒΙΟΡΜΟΝΙΚΗ Κορίνθου 210-212, 2ος όροφος, Πάτρα, 26221, ΑΧΑΪΑΣ

Εκτιμώμενη διάρκεια ραντεβού: 20 λεπτά,
 Ενδεικτική τιμή επίσκεψης: -

Συμβεβλημένα Ασφαλιστικά Ταμεία:Follow us on Facebook Follow us on Twitter
Find us on Facebook