Μιλτιάδης
Ματκάρης

Ιατρείο Μαιευτικής - Γυναικολογίας & Εξωσωματικής Γονιμοποίησης
ΜΑΤΚΑΡΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ DR. - ΓΥΝΗ
Κορίνθου 267, Πάτρα, 26221, ΑΧΑΪΑΣ
FB Share
ΜΑΤΚΑΡΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ DR. - ΓΥΝΗ Κορίνθου 267, Πάτρα, 26221, ΑΧΑΪΑΣ

Εκτιμώμενη διάρκεια ραντεβού: 15 λεπτά,
 Ενδεικτική τιμή επίσκεψης: -


Follow us on Facebook Follow us on Twitter
Find us on Facebook