Αναστάσιος
Μεντζέλος

Χειρουργός Ορθοπαιδικός
Μεντζέλος Αναστάσιος Ι.
Ερμού 48, Θεσσαλονίκη, 54623, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
FB Share
Μεντζέλος Αναστάσιος Ι. Ερμού 48, Θεσσαλονίκη, 54623, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Εκτιμώμενη διάρκεια ραντεβού: 30 λεπτά,
 Ενδεικτική τιμή επίσκεψης: -


Follow us on Facebook Follow us on Twitter
Find us on Facebook