Μάρκος
Μερκουρόπουλος

Γαστρεντερολόγος
Μερκουρόπουλος Μάρκος Χ.
Δαγκλή 4, Καβάλα, 65403, ΚΑΒΑΛΑΣ
FB Share
Μερκουρόπουλος Μάρκος Χ. Δαγκλή 4, Καβάλα, 65403, ΚΑΒΑΛΑΣ

Εκτιμώμενη διάρκεια ραντεβού: 30 λεπτά,
 Ενδεικτική τιμή επίσκεψης: -


Follow us on Facebook Follow us on Twitter
Find us on Facebook