Μικλία-Ρεβένα
Μιόριτσα

Βιοπαθολόγος - Μικροβιολόγος
Μικλία - Ρεβένα Μιόριτσα Ι.
Αγίου Αθανασίου 35, Άγιος Δημήτριος, 17342, ΑΤΤΙΚΗΣ
FB Share
Μικλία - Ρεβένα Μιόριτσα Ι. Αγίου Αθανασίου 35, Άγιος Δημήτριος, 17342, ΑΤΤΙΚΗΣ

Εκτιμώμενη διάρκεια ραντεβού: 15 λεπτά,
 Ενδεικτική τιμή επίσκεψης: -

Συμβεβλημένα Ασφαλιστικά Ταμεία:Follow us on Facebook Follow us on Twitter
Find us on Facebook