Δημήτριος
Μιχάλης

Πολυϊατρείο
ΙΑΣΗ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΕΕ
Λεωφόρος Αθηνών & Σεφέρη Γεωργίου, Αλίαρτος, 32001, ΒΟΙΩΤΙΑΣ
FB Share
ΙΑΣΗ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΕΕ Λεωφόρος Αθηνών & Σεφέρη Γεωργίου, Αλίαρτος, 32001, ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Εκτιμώμενη διάρκεια ραντεβού: 20 λεπτά,
 Ενδεικτική τιμή επίσκεψης: -

Συμβεβλημένα Ασφαλιστικά Ταμεία:

Ώρες λειτουργίας:

Δευτέρα-Παρασκευή:10:00πμ -13:00μμ και 18:00μμ -20:00μμ


Follow us on Facebook Follow us on Twitter
Find us on Facebook