Σωτηρία
Μιχαλοπούλου

Αιματολόγος
Μιχαλοπούλου Σωτηρία Μ.
Αγίου Νικολάου 41-43, Πάτρα, 26221, ΑΧΑΪΑΣ
FB Share
Μιχαλοπούλου Σωτηρία Μ. Αγίου Νικολάου 41-43, Πάτρα, 26221, ΑΧΑΪΑΣ

Εκτιμώμενη διάρκεια ραντεβού: -,
 Ενδεικτική τιμή επίσκεψης: -


Follow us on Facebook Follow us on Twitter
Find us on Facebook