Παναγιώτα
Μωραϊτάκη

Πνευμονολόγος - Φυματιολόγος
Μωραϊτάκη Παναγιώτα
Βασιλέως Παύλου 166 & Αισχύλου 2, Σπάτα, 19004, ΑΤΤΙΚΗΣ
FB Share
Μωραϊτάκη Παναγιώτα Βασιλέως Παύλου 166 & Αισχύλου 2, Σπάτα, 19004, ΑΤΤΙΚΗΣ

Εκτιμώμενη διάρκεια ραντεβού: 30 λεπτά,
 Ενδεικτική τιμή επίσκεψης: -


Follow us on Facebook Follow us on Twitter
Find us on Facebook